משק חקלאי פנימיה בית ספר
בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
ההרשמה לפנימיה לשנה״ל הבאה נפתחה! התקשרו עכשיו: 050-6234941 חגית
יום שלישי22/08/201704:33
  בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
 
 
דף הבית >> בית הספר >> חט"ב >> המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה
חזור לבית הספר
רקע כללי על חטיבת הביניים
המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה
רשימת ספרי הלימוד
מתמטיקה חט"ב
חוברות קיץ במתמטיקה
תכנית אלפא ומדעני הנשיא

השיבוץ לחטיבה העליונה :
ההחלטה לגבי שיבוץ התלמידים לחטיבה העליונה נעשית ע"י המועצה הפדגוגית (צוות המורים בכיתה ט', מנהלת בית הספר, מנהלת חט"ב, רכזת שכבת ט', יועצת שכבת ט', רכזת שכבת י') בסוף כיתה ט'. במהלך כיתה ט' נמסרים לתלמידים ולהוריהם הקריטריונים לפיהם נעשה השיבוץ, וזאת על מנת שיוכלו להערך בהתאם, להתייעץ ולהתלבט.
כללי השיבוץ הם :
תלמיד אשר השגיו השנתיים כוללים 3 ציונים חוסמים ומעלה - לא יעלה לכיתת בגרות מלאה.
תלמיד אשר השגיו השנתיים כוללים 2 ציונים חוסמים בלבד - יידרש לתקן אחד מהם במהלך חופשת הקיץ, ע"י בחינה. אם ייכשל בבחינה - לא יעלה לכיתת בגרות מלאה.
תלמיד אשר השגיו השנתיים כוללים ציון חוסם יחיד - יעלה לכיתה י' בגרות מלאה, עם התראה לרבעון הראשון. נוסח ההתראה : " אם השגיך ברבעון הראשון בכיתה י' יכללו שלושה ציונים שליליים ומעלה - לא תמשיך לימודיך בכיתת בגרות מלאה"
(ציון חוסם הוא : כל ציון בהקבצה ג ומטה, ציון נמוך מ - 80 בהקבצה ב, ציון נמוך
מ - 55 במקצוע שנלמד ללא הקבצות).
בתעודת המחצית של כיתה ט' מקבל התראה כל תלמיד אשר קיים חשש כי לא יוכל לעלות לכיתת בגרות מלאה. תלמיד המעוניין לערער על החלטת המועצה הפדגוגית, הנוגעת לשיבוצו - יפנה בכתב אל מנהלת בי"ס, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך קבלת התעודה. את התשובה יקבל לא יאוחר מאמצע חודש יולי.
מעבר מכיתה לכיתה בחטיבה העליונה:
תלמיד בכיתה בגרותית אשר השגיו ברבעון הראשון כוללים 2 ציונים שליליים יקבל התראה מחצית, ואם יגיע במחצית לשלושה ציונים שליליים, יעבור מיד לכיתה י' חלופית.
בכל מקרה, תלמיד אשר צבר שלושה ציונים שנתיים שליליים בהשגים - לא יעלה כיתה, בתנאי שקיבל לפני כן התראה מתאימה.
לתלמיד אשר צבר שני ציונים שנתיים שליליים - תינתן הזדמנות לתקן אחד מהם בחופשת הקיץ כתנאי לעלייתו כיתה.
  דף הבית | בית הספר | הפנימיה | המשק החקלאי | צור קשר | שירות
כל הזכותיות שמורות © כפר הנוער החקלאי הניסויי ע"ש כדורי, משנת 1933 המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער
כפר הנוער כדורי ד.נ. גליל תחתון, מיקוד 15242 | טלפון 1599565555 | טלפון חט"ב 04-6629502 | טלפון חט"ע 04-6629500