משק חקלאי פנימיה בית ספר
בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
ההרשמה לפנימיה לשנה״ל הבאה נפתחה! התקשרו עכשיו: 050-6234941 חגית
יום שני25/09/201704:01
  בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
 
 
דף הבית >> בית הספר >> כללי >> חינוך חברתי >> מועצת התלמידים
חזור לבית הספר
תכנית חינוכית ותרבותית
טקסים
מועצת התלמידים

מבנה מועצת התלמידים והנוער

            מועצה הנבחרת על ידי כלל התלמידים בשיטה דמוקרטית ופועלת בתוך בית הספר, עם אוכלוסיית   
             בית הספר ועבורה. כל בית ספר יחליט מהי שיטת הבחירות המתאימה לו (בחירה אישית, לפי
             רשימות או מפלגות, לפי שכבות גיל וכדומה) על בסיס תקנון בית הספר, תקנון המועצה הקודמת
             ותקנון הבחירות. על המועצה לדאוג לייצוג הולם של כל תלמידי בית הספר (עולים, תלמידים
             במסלולים שונים, תלמידים חלשים וכדומה). המועצה מייצגת את כלל תלמידי בית הספר ואת
             צרכיהם בפני ההנהלה ומגשרת בין כלל באי בית הספר.

   

 
       מודל גלגלי השיניים של המועצות נבחר כדי לסמל את הקשר ההדוק בין המועצות ואת השפעות הגומלין שביניהן.
הקשר תורם:
1.         לחתירה למטרות על משותפות
2.         ליצירת ארגון מייצג בעל שפה משותפת המוכרת גם על ידי כל רשויות השלטון
3.         לייצוגיות מובנית, השומרת על מדרג המועצות
4.         להעשרה הדדית
5.         לתמיכה הדדית
6.         לשיפור התפוקות של כל המועצות
7.         להעצמה אישית
החסרונות:
בגלגל השיניים:
                               ¨         עומס הולך וגדל על הנציגים ככל שהם עולים בהיררכיית המועצות.
                               ¨         פגיעה בתפקוד אחד הגופים עלולה לשתק את שאר המערכות.
                               ¨         צורך ביצירת הלימה בין פעילות כל הגופים המחייבת תקשורת ושיתוף פעולה מתמידים.
                               ¨         פגיעה מסוימת באוטונומיה של כל גוף בנפרד.
הערה: יש לתת את הדעת על כך שלעתים חיסרון מהווה יתרון ואילו יתרון מהווה חיסרון.
 

   אמנת מועצת התלמידים והנוער

 
בכ' אייר התשנ"ו (9.5.1995) נחתמה בירושלים אמנת נציגי המועצות ובה נאמר:
"מועצות התלמידים והנוער בישראל יפעלו על פי ערכים דמוקרטיים. נציגי הנוער והתלמידים
בארץ מתחייבים לפעול על פי סעיפי האמנה ורוחה, ליישמה ולהפיצה בקרב מועצות התלמידים והנוער".
מטרת האמנה לשמש אבן יסוד לפעילות מועצות התלמידים והנוער בארץ.
האמנה מושתתת על ארבעה עקרונות:
*     ייצוגיות
*    מעורבות
*    אחריות
*    כבוד הדדי
בעד סעיפי האמנה הצביעו ברוב מכריע 721 מתוך 760 צירים - נציגים מכל בתי הספר העל יסודיים בארץ,
שנבחרו בבחירות דמוקרטיות.
 
טלפונים חשובים לראש מועצת תלמידים
היחידות למועצות תלמידים ונוער במטה ובמחוזות
 מינהל חברה ונוער - מטה                       02-5603440/155 
אתר למידע, תוכניות ופעילויות ופורום לשאלות ולהתייחסות         http://noar.education.gov.il 
מחוז צפון                                  04-6500110
מחוז חיפה                                04-8590128
מחוז מרכז                                03-6896428
מחוז תל-אביב                           03-6896184
מחוז ירושלים                           02-5651015
מחוז דרום                                08-6231464 
מגזר ערבי                                 04-6477427/8/9 
מועצת תלמידים ונוער ארצית     03-9180821
טלמסר                                      03-7653822
  דף הבית | בית הספר | הפנימיה | המשק החקלאי | צור קשר | שירות
כל הזכותיות שמורות © כפר הנוער החקלאי הניסויי ע"ש כדורי, משנת 1933 המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער
כפר הנוער כדורי ד.נ. גליל תחתון, מיקוד 15242 | טלפון 1599565555 | טלפון חט"ב 04-6629502 | טלפון חט"ע 04-6629500