משק חקלאי פנימיה בית ספר
בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
ההרשמה לפנימיה לשנה״ל הבאה נפתחה! התקשרו עכשיו: 050-6234941 חגית
יום שני25/09/201704:00
  בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
 
 
דף הבית >> בית הספר >> כללי >> נהלי בית הספר >> תקנון תלמידים
חזור לבית הספר
משו"ב
אחו"ה - חיסור איחור והפרעה
חולצות בית ספר
איסור שתית משקאות אלכוהוליים
ציוד אישי
התמודדות עם אלימות
הקווים האדומים
תקנון תלמידים
דבר ההנהלה

תקנון תלמידים
 
הטיפול בבעיות התלמיד הוא על פי הסדר: מחנכים – רכזי  השכבה – סגני מנהל – מנהלת ביה"ס.
  1. התנהגות נאותה ומכבדת- התלמיד נדרש להתנהגות ראויה וליחס של כבוד לכל הסובבים אותו בבית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית .תלמיד אשר לא יקבל סמכות יטופל משמעתית ויושעה מהלימודים. ביה"ס יכול להמיר את ההשעיה בעבודה במשק או בעבודה עם אב הבית.
2 . בטיחות וביטחון התלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר או פעילות בית ספרית ללא אישור המחנך או רכז השכבה. הפנימייה, אולם הספורט ובית הספר היסודי הם מחוץ לתחום. התלמיד מתבקש להיות אחראי לציודו האישי, לא להשאירו ללא השגחה ולהימנע מלהגיע עם חפצים יקרי ערך.
3 בטיחות והתנהגות בהסעותהתלמידים מחויבים לשמור על שלמות האוטובוס ולהימנע מהשתוללות והתפרעות. התנהגות חריגה תדווח לסגן מנהל ותטופל בחומרה ע"י רכזות השכבה בשיתוף ההורים לרבות השעיה מההסעות. חל איסור כניסה לכפר בכל סוגי כלי הרכב והתלמיד מתבקש להגיע לביה"ס רק במערך ההסעות המסודר. חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים.
4. חובת נוכחות - התלמיד מחויב על פי חוק חינוך חובה להגיע באופן סדיר לביה"ס ולהימנע מחופשות במהלך תקופת הלימודים. תלמיד שנבצר ממנו להגיע לביה"ס מסיבה כלשהי, יודיע על כך מראש למחנך הכיתה ויביא אישור בכתב. היעדרות עקב חופשה משפחתית ללא אישור ותיאום תחשב כהיעדרות לא מוצדקת.
5. הופעה הולמת התלמיד יגיע לבית הספר בהופעה מסודרת נקייה ומכבדת. החולצה חייבת להיות חולצה/סווצ'ר תקנית בלבד שלא עברה שינוי. על החולצה להגיע עד המכנסיים כך שאין חלק גוף חשוף בין החולצה למכנסיים. תלמיד אשר יגיע לבית הספר לא בתלבושת, לא יורשה להיכנס לשיעור אלא לאחר שירשם במזכירות. רישום שני בגן תלבושת, יגרור השעיה מיום לימודים.
6. שמירת הרכוש והציוד בבית הספר -  התלמיד מתבקש להשתמש ברכוש וציוד בית הספר בתבונה וברגישות, לשמור על הניקיון והסדר. תלמיד שגרם נזק או שהיה מעורב בגרימת נזק לרכוש בית הספר או לרכושו של תלמיד אחר, יטופל משמעתית ויישא בהוצאות התיקון.
7. מבחנים- בית הספר מתייחס בחומרה רבה לכל מקרה של העתקה במבחן. תלמיד שיימצא מעתיק, בחינתו תיפסל והציון בה יהיה אפס. התלמיד חייב להצניע כל מכשיר נייד/אוזנייה/אייפון/שמע וכו' בתיק כשהוא כבוי. תלמיד שייעדר ללא הצדקה ביום בו יש בחינה, לרבות חופשה משפחתית, לא יהיה זכאי להיבחן במקצוע זה במועד ב'.
8. אינטרנט ומכשור סלולארי- אין להשתמש/לצלם/להקליט במהלך השיעור בטלפונים ניידים, או בכל מכשיר אלקטרוני כלשהו. יש לוודא כי המכשיר כבוי במהלך השיעור. חל איסור מוחלט להשתמש באופן פוגע בתלמיד או מבוגר באחת מהרשתות החברתיות של האינטרנט או בכל דרך אחרת.
9. איסור עישון ושתיית אלכוהול- חל איסור מוחלט על התלמידים לעשן בתחומי בית הספר ובכלפעילות שבית הספר מקיים, כולל טיולים ומסיבות. תלמיד שיעבור על איסור זה יושעה מיידית מהלימודים. כמו כן, חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול/עישון נרגילה בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית. תלמיד שקנה, החזיק או שתה משקה חריף/ נרגילה במסגרת פעילות בית ספרית, יטופל בחומרה.
  דף הבית | בית הספר | הפנימיה | המשק החקלאי | צור קשר | שירות
כל הזכותיות שמורות © כפר הנוער החקלאי הניסויי ע"ש כדורי, משנת 1933 המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער
כפר הנוער כדורי ד.נ. גליל תחתון, מיקוד 15242 | טלפון 1599565555 | טלפון חט"ב 04-6629502 | טלפון חט"ע 04-6629500