משק חקלאי פנימיה בית ספר
בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
ההרשמה לפנימיה לשנה״ל הבאה נפתחה! התקשרו עכשיו: 050-6234941 חגית
יום שני25/09/201704:00
  בית ספר חקלאי ניסויי כדורי
 
 
דף הבית >> בית הספר >> כללי >> נהלי בית הספר >> אחו"ה - חיסור איחור והפרעה
חזור לבית הספר
משו"ב
אחו"ה - חיסור איחור והפרעה
חולצות בית ספר
איסור שתית משקאות אלכוהוליים
ציוד אישי
התמודדות עם אלימות
הקווים האדומים
תקנון תלמידים
דבר ההנהלה

מודל משמעת לימודית – אחו"ה
בשנים האחרונות העמקנו את הטיפול במשמעת הלימודית, ויישמנו את מודל אחו"ה שמטרתו: שיפור האווירה הלימודית. לשם כך הגדרנו את 3 ההתנהגויות הפוגעות ביותר באווירה הלימודית: אחור, חיסור והוצאה מהכיתה (אחו"ה).
המודל מניב את התוצאות הרצויות, במרבית המקרים. המורים ציינו כי חל שיפור עצום בניהול השיעורים לאור ההפחתה הניכרת בבעיות המשמעת. בקרב אותם תלמידים שטרם חל השינוי המיוחל, אנו ממשיכים להפעיל אמצעים חינוכיים מגוונים כדי לרתום גם אותם ללמידה וצמצום בעיות משמעת.
להזכירכם:
* לא יתקבלו יותר מ- 2 אישורי הורים למחצית.
* חיסור / איחור שאין לו הסבר יחשב כלא מוצדק.
* שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים יעשה רק באישור המחנך או רכזת השכבה.
* תלמידים אינם רשאים לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור!
בתחילת השנה נחזור ונרענן בכיתות את הגבולות של המשמעת הלימודית.
ציוני התנהגות
דירוג ציוני ההתנהגות נמצא בדיון, במשרד החינוך וגם בכדורי, בשנים האחרונות. בשנה האחרונה הנושא הועלה בפורום המוביל, בפורום רכזי מקצוע ובהשתלמות משו"ב, ונדונו היבטיו השונים.
במהלך הדיונים גובשה טבלה המאפיינת את דפוסי ההתנהגות.
בתעודות הרבעון, המחצית וסוף שנה, יופיעו הציונים:
א ב ג כציוני התנהגות חיוביים (א גבוה ביותר).
ד ה כציוני התנהגות שליליים (ה נמוך ביותר).
לכל ציון התנהגות  מבחר מאפיינים, והמורה יחליט מהי הקטגוריה המתאימה ביותר לתלמיד . ראוי לשים לב להלימה בין רישומי הערות שליליות  בתדפיסי "משו"ב" לבין הציונים.
להזכירכם:
תלמיד שציוני ההתנהגות שלו יכללו 3 ציונים שליליים או יותר – לא יוכל לצאת לטיול שנתי ולהשתתף במסע לפולין, תלמיד אשר תעודתו מכילה ציון התנהגות שלילי אחד אינו יכול להימנות על משלחות ייצוגיות של ביה"ס לחו"ל – האנובר, ברגן בלזן ועוד.
כמו כן נשקול את המשך לימודיו בבית הספר, של תלמיד אשר צבר 3 ציוני התנהגות שליליים.
  דף הבית | בית הספר | הפנימיה | המשק החקלאי | צור קשר | שירות
כל הזכותיות שמורות © כפר הנוער החקלאי הניסויי ע"ש כדורי, משנת 1933 המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער
כפר הנוער כדורי ד.נ. גליל תחתון, מיקוד 15242 | טלפון 1599565555 | טלפון חט"ב 04-6629502 | טלפון חט"ע 04-6629500